Om Oss

Om Oss

Kompetenser inom Varbergs Föreningsservice

Varbergs Föreningsservice är arbetsgivare åt ca 62 anställda som är uthyrda till olika medlemsföreningar som vaktmästare, kanslister eller föreningsassistenter. Vi anställer enbart personer med någon form av arbetsnedsättning. Syftet är att ge arbete åt personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden idag.


Föreningarna i kommunen får den service de behöver för att kunna fortsätta det fantastiska arbete de gör. Föreningslivet i Varbergs kommun främjas och anpassade arbeten skapas.

Varbergs Föreningsråd, numera Varbergs Föreningsservice bildades 1983 som en ideell förening med medlemsföreningar inom Varbergs kommun. Tillsammans är vi idag 120 medlemsföreningar. För att få vara medlem hos oss krävs att Ni är en ideell förening med verksamhet i Varbergs kommun.

År 2000 registrerades Varbergs Föreningsservice som arbetsgivare åt de anställda. Vi sköter all administration omkring anställningarna så att medlemsföreningarna kan ägna sig åt sin föreningsverksamhet.

Eftersom vi enbart anställer personal med arbetsnedsättning är en del av deras lön täckt av statligt lönebidrag genom arbetsförmedlingen. Vi har även ett årligt stöd genom Varbergs kommun. De delar av lönen som inte täcks av bidrag debiteras  den förening som hyr personen via oss.

Vi har även ett arbetslag som hyrs ut till olika medlemsföreningar och på uppdrag utför praktiskt arbete som reparationer, målning, tapetsering, mindre nybyggnationer, röjning m.m. Föreningarna debiteras för materialkostnad, utöver uthyrningskostnaden. 

Rehabilitering är ett nyckelord i vår verksamhet. Vår målsättning är att 5 % av våra anställda varje år ska gå vidare till studier eller arbete hos annan arbetsgivare. På det sättet får vi möjlighet att anställa nya personer som har svårt att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden.

Frida Javaheri Verksamhetschef

MEDLEMSKAP

Vi är medlemmar i Sveriges Föreningar.

⇱ Hemsida

STYRELSE


Johannes Persson

Styrelseordförande

Dennis Kartler

Vice Styrelseordförande

Amanda Nord Axelsson

Kassör

Inger Karlsson

Ledamot

Viveca Sylwan

Ledamot

Mikael Blomström

Suppleant


VALBEREDNING

Elisabeth Otterdahl Sammankallande

Lennart Nilsson

Daniel Jäverbo