Om Oss

Om Oss

Kompetenser inom Varbergs Föreningsservice

Varbergs Föreningsservice är arbetsgivare åt ca 70 anställda som är placerade i olika medlemsföreningar som vaktmästare, kanslister eller föreningsassistenter. Vi anställer enbart personer med någon form av arbetsnedsättning. Syftet är att ge arbete åt personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden idag.


Föreningarna i kommunen får den service de behöver för att kunna fortsätta det fantastiska arbete de gör. Föreningslivet i Varbergs kommun främjas och anpassade arbeten skapas.

Varbergs Föreningsråd, numera Varbergs Föreningsservice bildades 1983 som en ideell förening med medlemsföreningar inom Varbergs kommun. Tillsammans är vi idag 110 medlemsföreningar. För att få vara medlem hos oss krävs att Ni är en ideell förening med verksamhet i Varbergs kommun.

År 2000 registrerades Varbergs Föreningsservice som arbetsgivare åt de anställda. Vi sköter all administration omkring anställningarna så att medlemsföreningarna kan ägna sig åt sin föreningsverksamhet.

Eftersom vi enbart anställer personal med arbetsnedsättning är en del av deras lön täckt av statligt lönebidrag genom arbetsförmedlingen. Vi har även ett årligt stöd genom Varbergs kommun. De delar av lönen som inte täcks av bidrag betalas av den förening som den anställde har sin placering hos.

Vi har även två arbetslag som åker runt till olika medlemsföreningar och på uppdrag utför praktiskt arbete som reparationer, målning, tapetsering, mindre nybyggnationer, röjning m.m. Föreningarna står för materialkostnad och en daglig administrativ kostnad.

Rehabilitering är ett nyckelord i vår verksamhet. Vår målsättning är att 5 % av våra anställda varje år ska gå vidare till studier eller arbete hos annan arbetsgivare. På det sättet får vi möjlighet att anställa nya personer som har svårt att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden.

Frida Javaheri Verksamhetschef

MEDLEMSKAP

Vi är medlemmar i Sveriges Föreningar.

⇱ Hemsida

STYRELSE

Micael Hagsten

Styrelseordförande

Hans-Eric Bengtsson

Vice Styrelseordförande

Hans-Eric Bengtsson

Kassör

Lars Grimbeck

Ledamot

Johannes Persson

Ledamot

Inger Carlsson

Ledamot

Dennis Kartler

Suppleant

Susanne Dani

Adjungerad

Antoinette Johansson

Adjungerad

VALBEREDNING

Elisabeth Otterdahl Sammankallande

Lennart Nilsson

Vakant